Narodowe Czytanie 2020

Zdjęcie grupowe uczestników Narodowego Czytania

W sobotę, 5 września na dziedzińcu Starego Ratusza, przedstawiciele władz lokalnych oraz reprezentanci różnych grup społecznych włączyli się do wspólnego przeczytania dramatu Juliusza Słowackiego "Balladyna".

Promowaniu rodzimej literatury towarzyszył wykład przygotowany przez Annę Kurzeję-Plutę "Balladyna" - przerażająca baśń o życiu.

Nie biorę, nie piję żyję!

Nie biorę, nie piję żyję! To cykl działań profilaktycznych zorganizowanych przez Urząd Miasta Gniezna, w których Publiczna Biblioteka Pedagogiczna wzięła udział.

Nasza biblioteka wspierała akcję przygotowując zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz mobilny punkt wypożyczeń książek dotyczących profilaktyki uzależnień.