W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka - M. Januszkiewicz

Okładka książki
Książkę poleca Marek Błaszczyk

Książka Michała Januszkiewicza zatytułowana W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podejmuje dość rzadko eksplorowaną w polskim piśmiennictwie naukowym problematykę mądrości praktycznej (phronesis). Autor, akcentując rangę racjonalności hermeneutycznej (a szerzej: hermeneutycznie zorientowanej humanistyki), ukazuje ją w kontekście fundamentalnych zjawisk nowoczesności, jak nihilizm, doświadczenie dialogiczne czy doświadczenie religijne. Monografia jest pracą niezwykle interesującą i wartościową. Nie tylko bowiem omawia ona główne zagadnienia szeroko pojętej myśli hermeneutycznej (jak np. problem ludzkiej tożsamości, bycia-w-świecie, rozumienia i samorozumienia), ale i przedstawia je w perspektywie egzystencjalnej, przypominając o koincydencji rozumienia i bycia. Dysertacja zasługuje na uwagę również dlatego, że inspiruje, a nawet prowokuje do namysłu nad sensem ludzkiego życia, egzystencjalnym usytuowaniem człowieka w świecie oraz sposobem jego działania.