Kalendarium 2021

Patroni roku 2021

Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2021:

Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego - głosiciela uniwersalnych wartości chrześcijańskich i męża stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. urodzin duchownego.

Rokiem Stanisława Lema - najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”.

Rokiem Cypriana Kamila Norwida - wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych. Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący.

Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - jednego z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. 

Rokiem Tadeusza Różewicza - wybitnego polskiego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty, głęboko związanego z losem pokolenia wojennego, bacznego obserwatora życia codziennego, społecznego i politycznego. 

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. 

Więcej informacji na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.