Punkty biblioteczne

Biblioteka udostępnia książki w następujących punktach bibliotecznych zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli danej placówki:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Mjr. Mateusza Zabłockiego
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera
  • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mieszka I
  • Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. Adama Wodziczki
  • Centrum Aktywności Społecznej Largo