Pomarańczowy Kwiecień - Miesiąc Świadomości Amputacji

pomarańczowa wstążka jako solidarność z osobami, które przeszły przez doświadczenie amputacji

zdjęcie dwóch protez nóg

Po raz pierwszy w Polsce obchodzi się Pomarańczowy Kwiecień - Miesiąc Świadomości Amputacji. Akcja ma na celu edukować oraz oswajać z tematem wyzwań, z jakimi mierzą się osoby po utracie kończyn, jak również integrować i aktywizować.

Symbolem jest pomarańczowa wstążka, która symbolizuje solidarność z osobami, które przeszły przez doświadczenie amputacji. W Polsce każdego roku przeprowadza się około 30 tysięcy amputacji kończyn, często spowodowanych przez choroby czy wypadki drogowe lub w pracy. Dla osób, które doświadczyły amputacji, adaptacja do nowego życia staje się ogromnym wyzwaniem, wymagającym wsparcia rehabilitacyjnego, ale także społecznego i emocjonalnego. Dlatego też, Miesiąc Świadomości Amputacji jest okazją do promowania empatii, zrozumienia oraz dostarczania wsparcia dla osób dotkniętych tą sytuacją. Wzmożona świadomość społeczna może przyczynić się do stworzenia bardziej przyjaznego i akceptującego środowiska dla wszystkich.

W ramach akcji zaplanowane zostały następujące działania:

  • 4 kwietnia 2024 roku: Szkolenie dla pracowników sektora kultury (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);
  • 11 kwietnia 2024 roku: „We wspólnym dialogu” – dyskusja z gośćmi, dla których temat szeroko pojętej dostępności, rehabilitacji i pomocy osobom z niepełnosprawnościami nie jest obcy (Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie);
  • Szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy);
  • Szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami (Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie);
  • Seminarium zatytułowane: „Włączająca edukacja: Rola zabawek z niepełnosprawnościami w rozwijaniu umiejętności społecznych i akceptacji u dzieci” (Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie).

Wszystkie wydarzenia w ramach organizowane przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz naszą Bibliotekę odbywają się w partnerstwie z Oddziałem Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.