62-200 Gniezno; ul. Mieszka I 27
tel.: 577 001 317 biblioteka@gniezno.pbp.poznan.pl
http://gniezno.pbp.poznan.pl


Biblioteka czynna:

Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
Soboty 9.00-15.00

Historia biblioteki


Gnieźnieńska filia PBP w Poznaniu powstała w 1951 roku. Powołana została rozporządzeniem Ministra Oświaty jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa i stanowiła filię poznańskiej Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Jej założycielką i wieloletnią kierowniczką była pani Helena Bock (lata 1951-1972).

W ciągu ponad 60 lat działalności biblioteka kilkakrotnie zmieniła lokalizację. Początkowo mieściła się przy ulicy Lecha 6, w lokalu o powierzchni 15m², a jej księgozbiór liczył 391 książek przekazanych z Wydziału Oświaty. Przez pewien czas PBP zajmowała pomieszczenie w budynku Powiatowego Domu Kultury przy ulicy Kościuszki 14.

W 1958 roku bibliotekę przeniesiono do nowego lokalu w Szkole Podstawowej nr 4 (obecnie Gimnazjum nr 2) przy ulicy Pocztowej 11, gdzie funkcjonowała do 2006 roku.

Biblioteka stopniowo zwiększała zajmowaną powierzchnię z około 20m² w latach sześćdziesiątych do 113m² w latach osiemdziesiątych XX wieku (1987).

Pomimo trudnych warunków lokalowych systematycznie rozrastały się zasoby biblioteczne, na które składały się nowości pedagogiczne, naukowe i popularnonaukowe oraz czasopisma pedagogiczne. W 1967 roku księgozbiór liczył 7200 woluminów i 465 roczników czasopism, a z zasobów biblioteki skorzystało 700 czytelników z miasta i powiatu. Natomiast w 1997 roku zbiory biblioteki oszacowano na ponad 38 800 woluminów, a liczba czytelników wzrosła do 1480 osób.

Dzięki rozwojowi bazy i zasobów bibliotecznych placówka mogła realizować aktywną działalność pedagogiczną w środowisku lokalnym. O rosnącej randze biblioteki świadczy także wzrost liczby etatów, począwszy od jednego stanowiska na początku istnienia placówki, do czterech etatów pedagogicznych (stan od 1988 roku do dziś).

W 2006 roku techniczna ekspertyza budynku Gimnazjum nr 2 ujawniła zagrożenie, wynikające z nadmiernego obciążenia stropów pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę. Na mocy decyzji organu prowadzącego (od 1999 roku jest nim Sejmik Województwa Wielkopolskiego) PBP przeniesiono do zaadoptowanych piwnicznych pomieszczeń Internatu Medycznego Studium Zawodowego przy ulicy Mieszka I 27. W ten sposób placówka doczekała się godnych warunków lokalowych, które pozwoliły podnieść jakość świadczonych usług. Od lutego 2007 roku biblioteka funkcjonuje w pomieszczeniach o powierzchni ponad 270m².

 

 

Obecnie gnieźnieńska filia PBP oferuje:

 • bogaty księgozbiór z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, historii, klasyki literatury i innych dziedzin nauki (ok. 39.000 woluminów);

 • duży wybór czasopism pedagogicznych (ponad 1365, prenumerata bieżąca 35 tytułów);

 • filmy i programy edukacyjne;

 • tematyczne zestawienia bibliograficzne;

 • wszechstronną pomoc naukową dla maturzystów;

 • merytoryczną pomoc dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Biblioteka podejmuje różnorodne działania na rzecz oświaty, kultury i środowiska lokalnego, organizując:

 • zespoły samokształceniowe nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego;

 • międzyszkolne konkursy czytelnicze;

 • konkursy poetyckie i literackie;

 • spotkania autorskie i wystawy książek;

 • gry miejskie i projekty edukacyjne;

 • imprezy cykliczne: Znani gnieźnianie czytają dzieciom, Dni Bibliotek Gnieźnieńskich i Ruchu Wydawniczego, Gnieźnieński Dzień Wydawnictw.

Funkcję kierownika gnieźnieńskiej filii PBP pełnili kolejno:

 • Helena Bock (1951-1972);

 • Helena Drobny (1972-1974);

 • Stanisław Grządka (1974-1992);

 • Elżbieta Sobecka (1992-2018);

 • Katarzyna Wilczkowska (2018-nadal).

 

MS