62-200 Gniezno; ul. Mieszka I 27
tel.: 577 001 317 biblioteka@gniezno.pbp.poznan.pl
http://gniezno.pbp.poznan.pl


Biblioteka czynna:

Poniedziałek - piątek 10.00-17.00
Soboty 9.00-15.00

Czasopisma


Kolorem czerwonym zaznaczono aktualnie prenumerowane tytuły czasopism.

Kolorem niebieskim zaznaczone czasopisma dostępne on-line.

 

Alkoholizm i Narkomania (2007 - 2013, 2015)

Biblioteka w Szkole (od 1993)

Bibliotekarz (od 2000)

Biblioterapeuta (od 2016)

Biologia w Szkole (2000 - 2013)

Bliżej Przedszkola (od 2015)

Charaktery (2002 - 2010, od 2012)

Chemia w Szkole (2000 - 2013)

Dyrektor Szkoły (2000 - 2010)

Edukacja i Dialog (1993 - 2014)

Edukacja. Studia – Badania – Innowacje (od 2000)

Edukacja Ustawiczna Dorosłych (od 2010)

Fizyka w Szkole (2000 -2013)

Geografia w Szkole (2000 - 2013)

Głos Nauczycielski (od 2015)

Języki Obce w Szkole (2000 - 2011)

Kultura i Edukacja (1999 - 2002)

Kultura i Społeczeństwo (1999 - 2016)

Kwartalnik Pedagogiczny (od 1990)

Lider (2005 - 2011)

Matematyka (2000 - 2013)

Mówią Wieki (2000 – 2010, 2012-2013)

Niebieska Linia (1999 - 2011, od 2013)

Nowa Szkoła (1990-2017)

Nowe Książki (2000 - 2016)

Opieka. Wychowanie. Terapia (1993-2013)

Polonistyka (od 2000)

Poradnik Bibliotekarza (od 2000 )

Praca Socjalna (od 2012)

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (od 1990)

Problemy Narkomanii (2001 - 2009)

Psychologia w Szkole (2005 - 2015)

Psychologia Wychowawcza (1990 - 2000)

Remedium (od 1999)

Serwis Informacyjny Narkomania (1997 - 2016)

Serwis Informacyjny Uzależnienia (od 2017)

Szkoła Specjalna (od 1990)

Świat Problemów (od 2000)

Uczyć Lepiej (2002 - 2005, od 2009)

Wiadomości Historyczne (od 2000)

Wszystko dla Szkoły (1996 - 2013)

Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne (od 2000)

Wychowanie Muzyczne w Szkole (1990 - 2006)

Wychowanie na co Dzień (1997 - 2015)

Wychowanie Techniczne w Szkole (1990 - 2006)

Wychowanie w Przedszkolu (od 1990)

Wychowawca (od 1999)

Życie Szkoły (od 1990)